VZW Lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke

Recreatief

*Iedereen mag hengelen op “Ter Borcht” mits men in het bezit is van één dagverlof per hengel, aangekocht aan de rondkomende viswachter (2 euro per hengel/per dag voor een Lid LTBM-4 euro per hengel/per dag voor een niet-lid).

*Jongeren t.e.m 17 jaar vissen in de vakantieperiodes ook aan het voordeeltarief van 2 euro per hengel/per dag.

*De openingsuren(zie laatste artikel) dienen strikt gevolgd te worden. Afwijkingen worden niet getolereerd op basis van ons én het Politiereglement van de MIDOW Zone. Bijgevolg is nachtvissen ten strengste verboden!!Overtredingen worden met politietussenkomst afgehandeld.

*Als men s’ morgens om 6 uur begint te vissen, dient men rekening te houden met de bewoners in aanpalende woningen, en de rust en stilte te respecteren!

*Alle gevangen vis moet met de nodige zorg behandeld worden, en ONMIDDELLIJK voorzichtig terug gezet te worden. Het is TEN STRENGSTE VERBODEN VIS MEE TE NEMEN! Gezien dit artikel opgenomen is in het Politiereglement van de Gemeente Meulebeke is MIDOW Politiezone; zie artikel 6; wordt bij overtredingen altijd POLITIE ingeschakeld.

*Bijgevolg is elke vorm van leefnet, bewaarzak enz.… VERBODEN.(Uitzondering op dit en voorgaand reglement geldt voor de duur van een wedstrijd).

*Het gebruik van rode maden en ongekookte granen is verboden.

*Dubbele en/of driedubbele haken zijn verboden (met uitzondering voor het vissen op roofvis).

*Vissen toegestaan op de buitenoevers rondom het domein, uitgezonderd waar een visverbod (via borden) aangegeven staat.

*Men dient te vissen van op zijn plaats, alsook lokaas te werpen (dwz: het is bijv. verboden de lijn  van de werphengel met de hand te gaan “inleggen”)

*Recreatie vissers moeten recht voor zich uit vissen, zodat collega-vissers niet gehinderd worden.

*Wanneer er wedstrijden op binnenkant vijver en kant bos doorgaan (met vaste stok), dient de recreatieve visser rekening te houden met zijn werpafstand: het is verboden té dicht bij de visser aan de overzijde te vissen.

*Boten en/of telegeleide voederboten zijn verboden.

*Respect voor de oevers, visstekken en omgeving, bijgevolg moet alle afval meegenomen worden of in de vuilnisbakken gedeponeerd worden.

*Verboden handel te drijven op het domein “Ter Borcht” en aan de vijver: geen drankverkoop en dergelijke. Enkel uitzonderingen toegestaan door de Gemeente Meulebeke .

* Het wordt door het Bestuur van de Lijnvissersclub Ter Borcht geapprecieerd als men als recreatieve visser getuige is als andere vissers inbreuken plegen op bovenstaande artikels, men deze meld aan het bestuur of viswachter; of op nummer 0477/33 90 32.

*Openingsperiode en uren;

Maart,oktober, november: vissen van 6 u tot 18 u.

April, september: vissen van 6 u tot 20 u.

Mei,augustus: vissen van  6 u tot 21 u.

Juni,juli: vissen van 6 u tot 22 u.

 

Regeling voor het vissen op roofvis:

Enkel in de maand november is het toegestaan om op roofvis te vissen op de binnenkant van de vijver (kant voetbalvelden). Daarbij moet rekening gehouden worden met de recreatieve vissers die op de muur vissen. (Men mag bijv. de karpervissers niet hinderen).

Alle gevangen roofvis (paling, snoekbaars en snoek) mag meegenomen worden.