VZW Lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke

Extra Wedstrijden

Er worden in 2024 Twee extra wedstrijden voorzien !

 

 

1:

VZW Lijnvissersclub Ter Borcht en De Kapellevissers i.s.m. De Sportraad Meulebeke
4EHENGELKAMPIOENSCHAP VAN MEULEBEKE

voor inwoners van Meulebeke en leden van de inrichten de clubs

Zaterdag13 juli 2024

van8h00 tot 11h30en van13h30 tot 17h30in devijver Ter Borcht Meulebeke

Inleg 20€

Beker voor winnaar + prijzen t.w.v. inleggeld

Nummer trekking om 6h30 stipt in kantine Lijnvissersclub Ter Borcht

Leden van beide inrichtende clubs kunnen inschrijven met voorrang tot donderdag15 juni 2023

bij hun respectievelijk bestuur of door overschrijving op BE50 0833 0066 2718 met vermelding van naam en
‘Kampioenschap Meulebeke’. Niet-leden via overschrijving ten laatste tegen zaterdag 1 juli 2023.

(betaald is ingeschreven, maximum 45 plaatsen)

Over de middag is een foodtruck met snacks aanwezig (inbegrepen in inleg)

Praktische info:

Enkel vissen met vaste hengel,lengte 11.50m, lijn maximaal 5m en elastiek maximaal 3m.

Gekleurde maden, kleine vers-de-vaseentubifex(al dan nietinhet voer)zijn verboden.

Maden, casters en knippieren maximaal 0.5l per wedstrijdhelft.

Cuppen met tweede hengel en overlood vissenzijntoegestaan.

Alle gevangenviswordt met de nodige zorgbehandeld enin eennylon leefnetbewaardwaarbijkarper gescheiden
wordtvan andere vis(minimum 2 leefnetten).Onthaakmat verplicht voor grotere vis (niet op het gras onthaken).

Er wordt gewogen na iedere sessie en de hengelaar moet aanwezig zijn tijdens de weging.

Maximaal 20kg per leefnet (alles boven 20kg vervalt).

Erwordt recht voor zich gevist.Kantvissen met topset (maximaal 2 delen) is toegelaten.

Bij het drillen van de vis, blijft de visser op zijn plaats.

Hulp van derden tijdens het scheppen is toegelaten.

Tijdens de wedstrijd mag slechtsLICHTJESworden bijgevoerd.

Eerste signaal: 5 minutenvoor het begin van desessie, er mag gevoerd worden.

Tweede signaal: begin van desessie, vanaf nu mag nog slechtslichtjes worden bijgevoerd.

Derde signaal: 5 minutenvoor het einde van desessie.

Vierde signaal: einde van desessie, een gehaakte vis mag nog gevangen worden.

Controle van het voer door deorganisatieismogelijk.

Onregelmatigheden dienen tijdens de wedstrijd gemeld te worden aan deorganisatoren.

Alle geschillen worden door deorganisatorenbeslist.

Gelieve geen vuilnis of andere voorwerpen achter te laten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2: Een clubkampioenschap van alle competities samen op 22 juni !  Die zal doorgaan van 8u tot 11.30u en van 13.30u tot 17.00u over gans de vijver de vijver !   Tijdens de middag zal er iets te eten kunnen aangekocht worden ! De deelname is gratis en alleen voor de leden van de lijnvissersclub Ter Borcht !  Er wordt recht voor zich gevist, geen beperking van werpafstand binnenkant vijver ! (vijver afgesloten voor recreatieve vissers). Voerboten , ongekookte zaden, knippieren, levende ammorce en rode maden verboden. Aangeslagen vis (voor het eindsignaal)  mag zonder tijdsbeperking in gehaald worden na het eindsignaal, en telt mee. Hulp toegestaan bij het scheppen van de vis .Alle gevangen vis telt voor het klassement. Bij té veel gevangen vis is een tweede leefnet vereist. Let op: onthakingsmat verplicht !!! Zonder mat start men niet aan de wedstrijd. Bij vergetelheid kan een mat gehuurd worden aan 5 euro per wedstrijd. nummertrekking 1 uur voor aanvang wedstrijd in de kantine. Inschrijven bij een bestuurslid of viswachter .