VZW Lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke

Historiek

In 1968 besloten enkele vrienden , die één gemeenschappelijke hobby beoefenden, namelijk “hengelen”, om de krachten te bundelen en een hengelclub te stichten .De “Lijnvissersclub Ter Borcht” werd boven de doopvont gehouden en was één van de eerste goed gestructureerde sportverenigingen van Meulebeke. Onder andere Marcel Vermeulen, Lucien Bouckhuyt, Gaby Honoré, Robert Declerck, Walter Lannoo en Maurice Vercoutere stonden aan de wieg van onze club.

In de eerste jaren werd door onze vereniging  in de wal rond het huidige kasteel gevist, waar vis uitgezet werd die gefinancierd werd door de bestuurs-en clubleden.

De grote ontwikkeling van de club kwam er toen gestart werd met de uitbouw van het Sport-en Recreatiecentrum Ter Borcht, onder Burgemeesterschap van Dr Leo Abeele.

De Burgemeester sprak één van zijn naaste medewerkers aan ,Gaby Honoré (Gemeenteontvanger), en tevens de  bestuursleden van de Lijnvissersclub Ter Borcht ,opdat onze vereniging de totale uitbating van de nieuw gegraven vijver en kanalen op zich zou nemen .Dit betekende onderhoud, instaan voor het welzijn van het visbestand, uitzetten van vis enz .Deze uitgaven moesten gedragen worden door de Club, geld dat voornamelijk afkomstig was uit  opbrengsten van de dagverloven en lidkaarten. Daardoor genoot onze club ook geen subsidies via de Sportraad ,wat nog steeds zo is.. Ook werd duidelijk gesteld dat slechts 1 hengelclub de functie van beheerder op zich mocht en kon nemen, nl de Lijnvissersclub Ter Borcht. Deze zaken werden geacteerd in het College van Burgemeester en Schepenen in 1973.

Lokaal:

TerBorcht 20141116 023

Omdat Café De Krekel in die tijd zowat hét toevluchtsoord was van mensen uit de politiek, ambtenaren, zelfstandigen ,mensen uit het verenigingsleven, kortom, mensen die iets te vertellen hadden, werd de Krekel ons lokaal. De uitbaters, Walter Lannoo en Paula, zullen bijna 40 jaar schatbewaarder en Penningmeester zijn van onze club . Een taak die ze  overigens perfect en vooral “correct” op zich genomen hebben.

Nadat Paula en Walter op rust gegaan waren, werd in samenspraak met het College en de Raad van Bestuur van de VZW Ter Borcht beslist dat de Lijnvissersclub een lokaal kreeg aan de Vijver.

 

 

 

 

 

Viswachters:

De eerste viswachters (die de dagelijkse controle van het viswater op zich nemen en vergunningen controleren) waren Dhr  Matton en Dhr Coussement , die dit een aantal jaren met een beurtrol uitvoerden. Daarna werd (via bemiddeling van Burgemeester Abeele) Roger Spriet aangesteld door de club.Een taak die hij 36 jaar, jaar in jaar uit, élke dag uitoefende voor ons! Na 35 jaar werd Roger daarvoor gehuldigd op het Gemeentehuis. Een zware trombose maakte een einde aan zijn levenswerk op Ter Borcht  als viswachter en bestuurslid. De taak van Roger werd nadien enkele jaren overgenomen door onze bestuursleden, die met een beurtrol werken. Momenteel wordt de taak van viswachter waargenomen door Jean Pierre Descheemaker en Jean Marie Vanquesbulcke.

 

Ontplooiing:

Samen met het sportcentrum en zwembad groeit onze club uit tot een gegeven in de streek: iedereen gaat er heen. Iedereen die een hart heeft voor hengelen vindt de weg naar Ter Borcht.
DSCN5728 Vanuit Meulebeke, het omliggende tot Noord Frankrijk. Enkele generaties jongelui groeien op langs de oevers van Ter Borcht.

De stabiliteit van onze club werpt zijn vruchten af: we worden één van de mooiste en grootste clubs van de streek.

Die stabiliteit uit zich ook in het feit dat onze club nog maar 3 voorzitters gekend heeft in haar 46 jarig bestaan: Marcel Vermeulen een goeie 20 jaar, Gilbert Defour  10 jaar en Wim Vancoillie, al 30 jaar bestuurslid waarvan 20 jaar voorzitter.

Gaandeweg zullen de vijver en kanalen uitgebouwd worden ten behoeve van onze clubleden en recreatieve vissers: oeverversterkingen, betonnen zitbanken en pontons enz worden door bestuur en vrijwilligers gerealiseerd en bekostigt door onze Club. Mede door alle inspanningen geleverd door de Club, maar ook de Gemeentelijke Diensten, blijven de vijvers en kanalen van Ter Borcht vissers aantrekken vanuit de regio, zelfs Noord Frankrijk.

 

 

Relatie met Gemeente Meulebeke:

Het spreekt voor zich dat onze club zich  geprofileerd heeft als echte Meulebeekse vereniging.
Al van in het begin leunt onze club dicht aan bij alles wat in Meulebeke beweegt. Onze deelnames aan stoeten, Berefeesten en andere Wij-Varkenslanden liegen er niet om.

De band met het Gemeentebestuur en Sport-en recreatiecentrum  Ter Borcht is  hecht. Omdat we steeds in goeie verstandhouding leven en wederzijds begrip tonen. En” Meulebeke” hoog in het vaandel dragen; zo zijn zes van de negen bestuursleden Meulebekenaren.

 

 

Relatie tot de (toenmalige) VZW Ter Borcht:

Vanaf 1993 tot de ontbinding van de VZW Ter Borcht was voorzitter Wim Vancoillie lid van de Raad Van Bestuur van de VZW Ter Borcht. Iets meer dan 20 jaar dus.

 

Relatie tot de Sportraad:

Wim Vancoillie maakt al meer dan 24 jaar deel uit van de Gemeentelijke Sportraad ,als voorzitter van de sectie. Sedert bijna 2 legislaturen tevens Penningmeester van de Sportraad. Ook de gewezen secretaris(huidig schatbewaarder) van onze club, Silvere Moerman is bijna 2 legislaturen lid geweest van de Raad van Bestuur van de Sportraad. Sedert de nieuwe legislatuur is ook onze secretaris Danny Vervaeke lid van de Meulebeekse sportraad als secretaris van de sectie.