VZW Lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke

Lidmaatschap

Een lidkaart van de Lijnvissersclub Ter Borcht kost 40 euro voor een seizoen, lopende van 1 maart tot 30 november.

Een lidkaart kan al van voor deze periode aangeschaft worden. Leden die willen deelnemen aan competitiewedstrijden van de Lijnvissersclub Ter Borcht, moeten ingeschreven zijn voor 1 maart. Vissers die enkel een lidkaart willen als recreatieve visser (dwz komen vissen buiten competitieverband op de buitenkant van vijver en kanalen), kunnen een lidkaart ook gedurende het lopende seizoen aanschaffen.

Hoe kan men lid worden?

*via een bestuurslid en/of viswachter: naam, adres en rijksregister ( staat op je identiteitskaart ) nummer doorgeven aan een bestuurslid of viswachter, die alles noteert en een lidkaart laat aanmaken. Namen van de bestuursleden en/of viswachters vindt je terug op de website van de club.

*email sturen naar de Lijnvissersclub Ter Borcht. Uw vraag zal beantwoord worden, en kan afspraak gemaakt worden voor de afhandeling van het lidmaatschap.

*Via rechtstreekse storting op rekening van de Lijnvissersclub Ter Borcht: U stort 40 euro op rekening BE 94-6528-1392-0214, en U vermeld NAAM,ADRES en RIJKSREGISTER NUMMER. De lidkaart wordt U bezorgd.

*Na iedere wedstrijd van de Lijnvissersclub Ter Borcht: na iedere wedstrijd kan info ingewonnen worden omtrent lidmaatschap in de kantine van de vereniging, gelegen aan de vijver van Ter Borcht.

Wat zijn de voordelen van een lidkaart van de Lijnvissersclub?

*Ieder lid is via zijn lidkaart ook automatisch aangesloten bij de VVHV (overkoepeling van lijnvissersclubs) met zetel: Astridlaan 30 te 8370 Blankenberge. Dit betekent dat ieder lid ook verzekerd is voor lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid tegen derden .Bij ongevallen zich wenden op bovenstaand adres, of tel: 050/41 40 77 .

*Ieder maand ontvangt men gratis het tijdschrift van de VVHV.

*Leden krijgen 50 % korting op de dagverloven: terwijl een niet-lid 4 euro per hengel per dag betaald om te vissen op Ter Borcht, mag een lid van de Lijnvissersclub Ter Borcht vissen aan het

voordeeltarief van 2 euro per hengel per dag.

Een visser die dus geregeld komt vissen (vooral met meerdere hengels –zoals bijv. karpervissers) doen er dus een goeie zaak aan lid te worden: na een paar keer hengelen is het lidgeld terug verdient, en doet men de rest van het seizoen winst.

*Vergeet niet dat hengelen een erkende sport is: men kan van het lidgeld van 40 euro, 15 euro terug krijgen via de mutualiteit wegens sportbeoefening. Let wel: deze jaarlijkse premie kan men slecht één keer per jaar ontvangen: als men bijvoorbeeld al een lidkaart van een andere sportvereniging indient bij de mutualiteit, kan dit niet meer voor een hengelclub enz.…

*Kan men, mits de opleg van 5 euro per seizoen, deelnemen aan één van de verschillende competities van de club. Men kan deze handelswijze voor alle competities herhalen.

OPENINGSUREN VISWATERS TER BORCHT

Er mag gevist worden op de buitenoevers van vijver en kanalen, uitgezonderd waar een visverbod  aangegeven staat; van:

Voor maart,oktober en november van 6 uur tot 18 uur

Voor april en september van 6 uur tot 20 uur

Voor mei en augustus van 6 uur tot 21 uur

Voor juni en juli van 6 uur tot 22 uur

Een visser hoeft geen lid te zijn om als gelegenheidsvisser te komen vissen op de waters van Ter Borcht. Iedere dag van de bovenstaande maanden doet een viswachter meerdere keren zijn ronde langs het viswater en moet aan hem één dagverlof per hengel gekocht worden.

Een niet-lid betaald 4 euro per hengel, per dag (ongeacht het aantal uren dat men vist. De prijs blijft met andere woorden dezelfde als men 3 uur vist of wanneer men 10 uur vist).

Op de dagverloven staan de datums gedrukt van op welke dagen in het jaar de vijver volledig afgesloten is voor recreatieve vissers. Meestal zijn dit een 4-tal datums voor het hele jaar. Men bewaard  dus best een dagverlof zo dat men ook op voorhand weet wanneer de vijver niet toegankelijk is. Deze datums vindt men ook terug op de website.

Voor alle inlichtingen omtrent het vissen op Ter Borcht kan men contact opnemen

 op tel nr: 0477/33 90 32