VZW Lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke

Wedstrijd

Hieronder vindt U alle informatie omtrent de verschillende wedstrijddisciplines van de Lijnvissersclub Ter Borcht en de reglementen er van.

Per seizoen kan een lid deelnemen aan één of meerdere van de 3 verschillende wedstrijdvarianten. Het aantal plaatsen voor elke discipline is beperkt en tijdige inschrijving voor aanvang van het wedstrijdseizoen is noodzakelijk. Deelnemers van het vorige seizoen die minstens 5 wedstrijden in deze discipline mee gevist hebben, krijgen voorrang om opnieuw deel te nemen aan deze discipline.

Voor alle varianten gelden dezelfde signalen:

1ste signaal: 5 minuten voor wedstrijd,zwaar voederen.

2de signaal: aanvang wedstrijd.

3de signaal: 5 minuten voor einde wedstrijd.

4de signaal: einde wedstrijd , hengels uit het water.

Voor alle varianten wordt in op één volgende sectoren gevist: wie bijvoorbeeld zijn eerste wedstrijd in sector 2 vist, vist de volgende in sector 3.

Er kan deelgenomen worden aan:

ZATERDAG COMPETITIE- VASTE STOK.

Lidmaatschap verplicht. Voor deelname aan deze competitie betaald men 5 euro extra bovenop de gewone lidkaart van 40 euro.

Deze competitie gaat door op 8 zaterdagen gespreid over het gehele jaar, van 13.30u tot 17 u. Deze wedstrijden gaan door op de binnenkant (kant voetbalvelden,21 plaatsen) aangevuld met de vip plaatsen (kant bos, 7 plaatsen); in totaal dus 28 beschikbare plaatsen.

Er wordt gevist in 4 sectoren . Het is de bedoeling dat iedere deelnemer per seizoen in ieder van de 4 sectoren 2 maal gevist heeft. Zo vermijden we dat een visser altijd “goede” of “slechte” plaatsen lukt.

De trekking van de nummers gaat door in de kantine 1 uur voor de aanvang,12.30u. Deelnemers mogen eigen nummer trekken, niet verplicht. Voor laatkomers wordt door een bestuurslid een nummer getrokken en aan de vijver aan de laatkomer medegedeeld.

De hengellengte is beperkt tot 11.50 meter, en de totale lengte van de hengel met montage mag maximum 16 meter bedragen.

Amorce, knippieren en rode maden verboden! Overtreding wordt bestraft met uitsluiting, dit geldt ook voor de beperking op hengellengte.

Elke vorm van zinkvissen is verboden:de dobber moet de daaronder aan de lijn bevestigde montage kunnen dragen.

Er wordt recht voor zich gevist.

Cuppen is toegestaan , mag ook met een tweede hengel .

Er is hulp toegestaan bij het scheppen.

De vis wordt met natte handen,natte vod of in het natte leefnet onthaakt!!

Een aangeslagen vis binnen (!) de reglementaire wedstrijdtijd mag na het eindsignaal binnengehaald worden, zonder tijdsbeperking.

Wanneer een deelnemer onregelmatigheden opmerkt, moeten deze tijdens de wedstrijd gemeld worden.

Wanneer er teveel gevangen vis in het leefnet bevindt dient de visser een tweede leefnet te gebruiken ofwel aan een bestuurslid de sleutel te vragen en zelf een 2de  leefnet te halen in het visserwachterskotje.

Iedere visser wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de weging van zijn gevangen vis, het wordt geapprecieerd als de deelnemer een hand toesteekt bij het aangeven van het leefnet. Er mag gecontroleerd worden of het opgeschreven gewicht klopt met het gewicht op de digitale weger, om discussies nadien te vermijden.

Iedere visser laat zijn visplaats proper achter.

Prijsuitreiking gebeurd 1 ½ uur na de wedstrijd in de kantine. Voor de wedstrijdwinnaar is er een bedrag voorzien en een gratis tombola voor de aanwezige deelnemers.

Puntensysteem: iedere visser krijgt één punt per behaalde plaats. Een deelnemer zonder vis krijgt één punt meer dan de laatste deelnemer met vis. Een afwezige visser krijgt 10 extra punten bij. Het komt er dus op neer zo weinig mogelijk punten te halen .Van de 8 wedstrijden komen de 7 beste in aanmerking voor de kampioenentitel.

De kampioen wordt gehuldigd op de algemene kampioenenviering van de Lijnvissersclub Ter Borcht.

VETERANEN COMPETITIE-VASTE HENGEL

Lidmaatschap verplicht. Voor deelname aan deze competitie betaald men 5 euro extra bovenop de basislidkaart van 40 euro. Men kan deelnemen aan deze competitie vanaf het jaar dat men de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft.

Deze competitie gaat door op 8 verschillende dinsdagen gespreid over het hele seizoen, van 13.30u tot 17 u.

Voor deze discipline worden de 21 plaatsen op de binnenkant vijver (kant voetbalvelden) en de 7 vips (kant bos) gebruikt, dat maakt dus 28 plaatsen. Er wordt in 4 sectoren gevist. Iedere visser wordt geacht 2 maal in de 4 verschillende sectoren gevist te hebben.

De trekking van de nummers gaat door in de kantine 1 uur voor de aanvang,12.30u. Deelnemers mogen eigen nummer trekken, niet verplicht. Voor laatkomers wordt door een bestuurslid een nummer getrokken en aan de vijver aan de laatkomer mede gedeeld.

De hengellengte is beperkt tot 9,5 meter, en de totale lengte van de hengel met montage mag maximum 16 meter bedragen.

Amorce, knippieren en rode maden verboden! Overtreding wordt bestraft met uitsluiting, dit geldt ook voor de beperking op hengellengte.

Elke vorm van zinkvissen is verboden:de dobber moet de daaronder aan de lijn bevestigde montage kunnen dragen.

Cuppen is toegestaan, mag ook met een tweede hengel.

Er is hulp toegestaan bij het scheppen.

De vis wordt met natte handen, natte vod of in de natte schepnet onthaakt!

Een aangeslagen vis binnen (!) de reglementaire wedstrijdtijd mag na het eindsignaal binnengehaald worden, zonder tijdsbeperking.

Wanneer er zich teveel gevangen vis in het leefnet bevindt dient de visser een tweede leefnet te gebruiken ofwel aan een bestuurslid de sleutel te vragen en zelf een reserveleefnet te halen in het viswachterskotje.

Wanneer vissers onregelmatigheden vaststellen moeten deze tijdens de wedstrijd gemeld worden aan een verantwoordelijke.  

Iedere visser wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de weging van zijn gevangen vis, het wordt geapprecieerd als de deelnemer een hand toesteekt bij het aangeven van het leefnet. Er mag gecontroleerd worden of het opgeschreven gewicht klopt met het gewicht op de digitale weger, om discussies nadien te vermijden.

Iedere deelnemer laat zijn visstek proper achter.

Prijsuitreiking gebeurd 1 ½ uur na de wedstrijd in de kantine. Voor de wedstrijdwinnaar is er een bedrag voorzien en een gratis tombola voor de aanwezige deelnemers.

Puntensysteem: iedere visser krijgt één punt per behaalde plaats. Een deelnemer zonder vis krijgt één punt meer dan de laatste deelnemer mét vis .Een afwezige visser krijgt 10 extra punten bij. Het komt er dus op neer zo weinig mogelijk punten te halen .Van de 8 wedstrijden komen de 7 beste in aanmerking voor de kampioenentitel.

De kampioen wordt gehuldigd op de algemene kampioenenviering van de Lijnvissersclub Ter Borcht.

ZONDAGSCOMPETITIE-VASTE HENGEL

Lidmaatschap verplicht. Voor deelname aan deze competitie betaald men 5 euro bovenop de gewone lidkaart van 40 euro.

Deze competitie gaat door op 8 zondagen  gespreid over het hele seizoen, van 14.00u tot 17.30u.Deze competitie gaat door op de 21 plaatsen op de binnenkant vijver (kant voetbalvelden) en de 7 vips (kant bos), dat maakt dat 28 personen kunnen deelnemen.

Er wordt gevist in 4 sectoren. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer per seizoen in ieder van de 4 sectoren 2 maal gevist heeft. Zo vermijden we dat een visser altijd “goede” of “slechte” plaatsen lukt.

De trekking van de nummers gaat door in de kantine 1 uur voor de aanvang,13.00u. Deelnemers mogen eigen nummer trekken, niet verplicht. Voor laatkomers wordt door een bestuurslid een nummer getrokken en aan de vijver aan de laatkomer mede gedeeld.De prijsuitreiking gaat door 1.30u na de wedstrijd ! Er wordt een prijs uitgereikt aan de winnaar per sector ,bij afwezigheid gaat deze naar de tweede enzo verder! De hengellengte is beperkt tot 9,50 meter, en de totale lengte van de hengel met montage mag maximum 16 meter bedragen.

Amorce, knippieren en rode maden verboden! Overtreding wordt bestraft met uitsluiting, dit geldt ook voor de beperking op hengellengte.

Cuppen is toegestaan, mag ook met een tweede hengel.

Er wordt recht voor zich gevist.

Elke vorm van zinkvissen is verboden:de dobber moet de daaronder aan de lijn bevestigde montage kunnen dragen.

Er is hulp toegestaan bij het scheppen.

De vis wordt met natte handen,natte vod of in het natte leefnet onthaakt!!

Een aangeslagen vis binnen de reglementaire wedstrijd mag na het signaal nog binnengehaald worden zonder tijdsbeperking !!

Puntensysteem: iedere visser krijgt één punt per behaalde plaats.Een deelnemer zonder vis krijgt één punt meer dan de laatste deelnemer met vis . Een afwezige visser krijgt 10 extra puntenbij. Het komt er dus op neer zo weinig mogelijk

punten te halen.Van de 8 wedstrijden komen de 7 beste in aanmerking voor de kampioenentitel.

Wanneer er zich teveel gevangen vis in het leefnet bevindt dient de visser een tweede leefnet te gebruiken ofwel aan een bestuurslid de sleutel te vragen en zelf een reserveleefnet te halen in het viswachterskotje.

Elke visser is verplicht 6 wedstrijden meegevist te hebben om in aanmerking te komen voor het eindklassement.

De rode lantaarn wordt de persoon die minstens 7 wedstrijden mee gedaan heeft en het minste gewicht bijeen gevist heeft.

Wanneer vissers onregelmatigheden vaststellen moeten deze tijdens de wedstrijd gemeld worden aan een verantwoordelijke.  Iedere visser wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de weging van zijn gevangen vis, het wordt geapprecieerd als de deelnemer een hand toesteekt bij het aangeven van het leefnet. Er mag gecontroleerd worden of het opgeschreven gewicht klopt met het gewicht op de digitale weger, om discussies nadien te vermijden.

Iedere deelnemer laat zijn visstek proper achter.

De Kampioen wordt gehuldigd op de algemene kampioenenviering van de Lijnvissersclub Ter Borcht.